Soulad s EU legislativou

eIDAS
MODUL elDAS

Nařízení Evropské unie elDAS je nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu. Toto nařízení vstoupilo v platnost 1. 7. 2017, platí pro všechny subjekty a zavádí jednotné podmínky v celé EU.

Hlavní výhody
 • Možnost účinně prokazovat vůči kontrolním orgánům i klientům rutinní provádění technických i organizačních opatření při plnění povinností plynoucích z eIDAS.
 • Otevřenost a možnost integrovat řešení napříč různými informačními systémy a dosáhnout důvěryhodného procesu správy identit na úrovni celé organizace.
 • Spolehlivé ověřování elektronické identity.
Registr smluv
MODUL ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV

Modul REGISTR SMLUV řeší kompletní agendu zveřejňování smluv nejen pro subjekty státní správy, ale i pro firmy. Registr smluv může zároveň sloužit jako sdílená evidence všech smluv organizace a zjednodušit tak práci při řízení platných verzí dokumentů a jejich řízení a sdílení různými odděleními.

Hlavní výhody
 • Kompletní kontrola nad procesem zveřejňování smluv.
 • Minimalizace rizika nenabytí účinnosti nebo zrušení platnosti smlouvy.
 • Rychlé dohledání smlouvy podle klíčových údajů, jednoduchá modifikace a zneplatnění záznamu.
 • Posílení osobní odpovědnosti.
 • Možnost přistupovat ke smlouvám odkudkoli a kdykoli.
 • Řízený přístup k dokumentům podle oprávnění a rolí.
 • Integrace do stávající IT infrastruktury organizace (např. stávající DMS).
 • Možnost nastavit kontroly a alerty, které ohlídají správné zveřejnění.
Anonymizace
MODUL OCR A ZAČERŇOVÁNÍ

Smlouvy vložené do Registru smluv po nabytí účinnosti zákona musí být uveřejněny ve strojově čitelném formátu v elektronické podobě s textovou vrstvou.

Modul OCR a začerňování umožňuje převod dokumentu do textu a trvalé začernění osobních údajů a obchodního tajemství.

Hlavní výhody
 • Plná integrace s modulem Registr smluv.
 • Podporuje práci v týmu s vícero dokumenty současně.
 • Značná úspora času a ulehčení práce.
 • Zvýšení spolehlivosti anonymizace automatickým vyhledáváním zadaných řetězců nebo označených částí textu.
Datove schranky
MODUL DATOVÉ SCHRÁNKY

Modul umožňuje kompletní kontrolu nad přístupem do datové schránky organizace v informačním systému datových schránek (ISDS). Zabezpečuje 100% spolehlivé stahování obsahu datových schránek, vypravení elektronických dokumentů a jejich důvěryhodné uchování na tak dlouhou dobu jak organizace potřebuje.

Hlavní výhody
 • Možnost připojení více datových schránek v rámci jednoho modulu datové schránky.
 • Automatická distribuce a dlouhodobá archivace datových zpráv.
eSSL
MODUL ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Elektronická spisová služba poskytuje moderní a ucelený systém správy dokumentů a splňuje veškeré nároky české i EU legislativy. Pracuje s dokumenty či spisy od okamžiku jejich přijetí či vytvoření až po uložení, následnou archivaci či skartaci. Označuje dokumenty číslem jednacím a dalšími potřebnými náležitostmi. Umožňuje snadné vyhledávání, filtrování, zobrazení a hromadné operace dokumenty.

Hlavní výhody
 • Eviduje a zaznamenává historii dokumentů.
 • Automaticky kontroluje a doplňuje časová razítka a elektronické pečeti.
 • Automaticky předává a přiděluje dokumenty a spisy dalším organizačním jednotkám a funkčním místům.
 • Odesílá dokumenty elektronicky, tj. datovou schránkou a emailem.
 • Podporuje vyřízení, ukládá a skartuje pomocí skartačních znaků a lhůt.
 • Vytváří SIP balíčky a řídí komunikaci s Národním archivem.