Projekty & Výroba

Blockchain
Modul BLOCKCHAIN

Modul BLOCKCHAIN lze využít samostatně nebo v návaznosti na existující implementaci APLISO, ERP, PLM, MRO nebo MES (Manifacturing Execution) systémy. Pomáhá distribuovaně pořizovat a sdílet věrohodná data, a tak řídit procesy v rámci konkrétního IoT ekosystému spolupracujících subjektů.

Blockchain je řetězec důvěryhodných paketů dat. Všude, kde potřebujeme získávat nezávisle věrohodná data od vícero stran, které potřebují spolupracovat a jsou navzájem na sobě závislé – tam vzniká potřeba BLOCKCHAIN technologie.

Hlavní výhody
 • Vytvoření důvěry v dodavatelském řetězci v rámci ekosystému.
 • Výrazné úspory. Data jednou pořízená jsou sdílená a dostupná ostatním.
 • Přehlednost a dostupnost dat. Bez prodlení a bez zprostředkovatelů.
 • Autorizace a kontrola přístupu k datům. Omezen jen na ta, na která mají oprávnění.
 • Jednoznačná odpovědnost. Původce / zdroj dat není pro účastníky anonymní.
 • Rozšířené plánování. Sdílená a důvěry-hodná data o výrobě a logistice umožnují vyspělé a společné plánování.
 • Dynamická optimalizace. Rozhodnutí v dodavatelském řetězci jsou synchronizovaná a v reálném čase.
 • Možnost prognóz a předpovědí.
 • Informace o prodeji jsou dostupné všem a umožnují jednotlivým firmám a dodavatelům prognózovat budoucí potřeby zdrojů.
IoT
Modul IoT (Internet of Things)

APLISO je otevřená a spolehlivá platforma pro integraci dat a technologií v rámci projektu SmartCities a Průmyslu 4.0.

Modul IoT lze využít samostatně nebo v návaznosti na existující implementaci APLISO, ERP, PLM, MRO nebo MES (Manifacturing Execution) systémy. Pomáhá řídit procesy v rámci konkrétního IoT ekosystému spolupracujících subjektů. Proces může začít sběrem dat prostřednictvím senzorů v terénu nebo ve výrobě a pokračovat jejich přenosem, zpracováním a vyhodnocením.

V rámci APLISO IoT modulu je jedinečně zabezpečena integrace dat a automatizace procesů pro efektivní spolupráci mezi subjekty.

Hlavní výhody
 • Zjednodušení a zrychlení spolupráce. Možnost věnovat více času výrobě a zákazníkům a méně administrativě.
 • Automatizace jednotlivých kroků a propojení na existující CRM, ERP a další IT systémy v rámci organizace.
 • Automatizace kroků a propojení mezi organizacemi, které jsou součástí ekosystému.

APLIS Solutions má v rámci partnerství s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC Českého vysokého učení technického v Praze laboratoře zaměřené na rozvoj technologii BLOCHCHAIN a Business Process Management pro Průmysl 4.0 a Smart Cities.

Projekty Prince 2
MODUL Projekty PRINCE2

Základem modulu Projekty PRINCE2® je procesní model. Procesy představují 7 aktivit, jejichž cílem je plánování, řízení a ukončení projektu. Procesy zajistí chronologické, systematické řízení projektu v jeho celém životním cyklu.

Projektové řízení může použít kdokoliv a kdekoliv. Bez rozdílu segmentu, oblasti, velikosti či geografického postavení organizace. Řízení projektů dává každé organizaci sílu transformovat vize a plány do reálných podob a posilovat tak vlastní konkurenceschopnost. Každý projekt má předem stanovený začátek a finální stav, kterého chceme dosáhnout.
Projektové řízení je tedy určeno výhradně pro účely realizace změn. Například upgrade informačního systému, výstavba objektu, marketingová kampaň, výroba produktu nebo služby. Projekt řeší co, kdy a jak udělat, s jakými zdroji a v jaké kvalitě.

Vyroba
Modul Výroba

Modul výroba Vám umožní efektivněji řídit výrobní procesy a důsledněji sledovat náklady. Podstatně usnadní spolupráci se subdodavateli a obchodními partnery.

Nasazení tohoto výrobního modulu je nezávislé na průmyslovém odvětví.

Hlavní výhody
 • Ulehčení rutinní práce a rozhodování.
 • Zefektivnění spolupráce v rámci výrobního procesu.
 • Zlepšení komunikace se zákazníky.
 • Eliminace rizika zastavení výroby v důsledku chybějících zdrojů.
 • Centralizace procesů a srozumitelnější přehled o celém výrobním cyklu.