Případová studie IV. – Obchodní společnost

Případová studie IV. - Obchodní společnost

Obchodní společnost, zabývá se prodejem a distribucí kancelářských potřeb. Velká nadnárodní společnost, v České republice cca 350 zaměstnanců.

Realizované projekty v prostředí APLISO

Se zavedením modulu Smlouvy se podstatně zrychlila a zefektivnila spolupráce mezi českými a zahraničními pobočkami. Díky online přístupu se výrazně zkrátila doba schvalování smluv od managementu a právníků zvláště v zahraničí. Odpadlo zde zcela zdlouhavé a náročné přeposílání smluv a případné telefonování nebo cestování. Výhodou je rovněž rychlé a jednoduché dohledání smluv se všemi dodatky.
Zavedení elektronického schvalování přijatých faktur včetně integrace na ekonomický informační systém zcela nahradilo pomalé a pracné schvalování v listinné podobě. Schvalování v APLISO je rychlejší, efektivnější, zcela se eliminovala ztrátovost a faktury lze v případě potřeby velmi rychle dohledat.
Současně firma zavedla agendu na podporu práce oddělení prodeje nábytku a logistiky, a tím se velmi zrychlila koordinace dodávek nábytku k zákazníkovi. Další agendy jsou zaměřeny na podporu práce samotných obchodníků a zlepšení jejich komunikace se zákazníky.
Provozování modulu Flotila má pozitivní vliv na technický stav vozidel, na snižování nákladů, administrativu a zamezení chybovosti lidského činitele.
Díky efektivní práci s elektronickými dokumenty, automatizaci procesů a online přístupu se výrazně zrychlila spolupráce v rámci interních oddělení a současně se zahraničními pobočkami. Zlepšila se komunikace a kvalita služeb pro zákazníky.

3 roky spolehlivého provozu
180 aktivních uživatelů
60 000 dokumentů/rok

MODULY: Prodej, Nákup, Dokumenty, Flotila, Smlouvy