Případová studie III. – Logistická společnost

Případová studie III. - Logistická společnost

Logistická společnost, zabývá se výrobou a distribucí potravin do gastronomie a do tradičního maloobchodního trhu. Velká nadnárodní společnost, v České republice cca 450 zaměstnanců.

Realizované projekty v prostředí APLISO

Moderní dynamicky se rozvíjející společnost, která preferuje práci s elektronickými dokumenty. Díky zavedení agendy správa vydaných faktur v modulu Prodej včetně jejich uložení po zákonnou lhůtu firma dosáhla významných finančních úspor. Vzhledem k tomu, že generuje denně velké množství faktur, stála před rozhodnutím pořídit si vlastní či si pronajmout fyzický archiv dokumentů. Obě varianty by vyšly několikanásobně dráž než APLISO. Současně firma zavedla elektronické schvalování přijatých faktur, a tím se výrazně zkrátila doba určená na jejich zpracování. Firma navíc ocenila výhodu mobilního schvalování z dislokovaných poboček.
V systému je podchycena i komunikace s datovými schránkami, řeší centrální evidenci příchozích a odchozích datových zpráv a jejich uložení v ePodatelně.
Nastavením modulu Smlouvy se zcela vyřešily problémy s vyhledáváním a případnými ztrátami. Nyní jsou smlouvy včetně jejich dodatků centrálně uloženy a vždy v případě potřeby k dohledání. Systém poskytuje audit činností a přístupů včetně autora a času.
Ve firmě došlo jednoznačně díky postupné elektronizaci a automatizaci procesů k zefektivnění a zrychlení spolupráce napříč celou společností, k finančním úsporám a k růstu její ziskovosti.

9 let spolehlivého provozu
250 aktivních uživatelů
3 000 000 dokumentů/rok

MODULY: Prodej, Nákup, Dokumenty, Datové schránky, Smlouvy