Případová studie II. – Strojírenská společnost

Případová studie II. - Strojírenská společnost

Strojírenská společnost, která se orientuje na zakázkovou výrobu strojů po jednotlivých kusech nebo v malých sériích. Středně velká organizace, cca 100 zaměstnanců.

Realizované projekty v prostředí APLISO

Ve společnosti se zaměřili jako první při implementaci APLISO na modul Prodej. Po implementaci agendy evidence poptávek a nabídek došlo nejen k zamezení ztrátám poptávek, ale i k promptního zpracování nabídek a zvýšení jejich úspěšnosti. Celkově to velmi pozitivně ovlivnilo počet vypracovaných nabídek (stihlo se o 65% více) a rychlost jejich zpracování. Narůstající procento realizovaných zakázek vyústilo v růst ziskovosti firmy.
Efektivita práce zaměstnanců se zvýšila i při elektronickém schvalování faktur, které se zkrátilo o několik dní. Díky využití automatického vytěžování faktur se eliminovala chybovost lidského činitele.
Nasazení modulu HR přispělo ke zjednodušení a zrychlení práce. V rámci plnění požadavků nařízení GDPR ve firmě komplexně a průběžně evidují stav zpracování osobních údajů.
Modul Flotila zefektivnil provoz vozového parku od pořízení vozu, evidence servisních prohlídek, až po jeho případný prodej.
Společnost je moderně technologicky vybavena, zavedením modulu IOT je jedinečně zajištěna integrace dat z výroby a automatizace procesů, a tím zabezpečena efektivnější vzájemná spolupráce.

4 roky spolehlivého provozu
33 aktivních uživatelů
15 000 dokumentů/rok

MODULY: Prodej, Nákup, Flotila, GDPR, Dokumenty, HR, IoT