Případová studie I. – Stavební společnost

Případová studie I. - Stavební společnost

Stavební společnost, zabývá se projektováním a prováděním stavebních prací na pozemních komunikacích a železnicích. Středně velká organizace, cca 200 zaměstnanců.

Realizované projekty v prostředí APLISO

Ve společnosti došlo již velmi brzy po implementaci modulu Nákup k výraznému zrychlení schvalování faktur v řádu dní, zamezení jejich ztrátám a v případě potřeby k jejich rychlému dohledávání. Zamezilo se pozdním platbám, a i tím firma ušetřila.
V případě práce na externích dislokovaných pracovištích firma ocenila velký přínos mobilního schvalování.
Stejně efektivní bylo zavedení elektronické správy smluv, v systému se pracuje se smlouvou od jejího vytvoření až po schválení a uložení.
Příslušní zaměstnanci mají centrální přehled o tom, u koho a v jakém stavu zpracování se daný úkol nachází a v krátkém čase lze sjednat nápravu. Apliso podporuje audit činností a přístupů včetně autora a času.
Díky centrálnímu uložení pracovních směrnic, postupů a nařízení má vedení přehled kdo a v jakém termínu se s danou směrnicí seznámil. Systém hlídá a upozorňuje na vypršení termínů platnosti dokumentů.
Celkové hodnocení firmy – jednoznačné zjednodušení a zrychlení spolupráce napříč celou společností, úspora času, financí a výrazné omezení chybovosti.

2 roky spolehlivého provozu
80 aktivních uživatelů
60 000 dokumentů/rok

MODULY: Datové schránky, Prodej, Nákup, Smlouvy, GDPR, Dokumenty, HR