Obchod & Finance

obchod prodej
Modul prodej

máte pod kontrolou proces od přijetí poptávky přes tvorbu kalkulace a schválení nabídkové ceny až po dodávky a fakturaci.

Hlavní výhody
 • Zjednodušení a zrychlení práce.
 • Zkrácení doby, kterou zaměstnanci věnují tvorbě nabídek, nabídka se rychleji dostane ke klientovi.
 • Zvýšení úspěšnosti nabídek.
 • Minimalizuje se chybovost obchodních kalkulací.
 • Centrální přehled o tom co, kdo a kdy nacenil.
 • Možnost lépe řídit náklady a marže.
 • Jednoznačné definování odpovědnosti v rámci obchodních procesů.
 • Jednoduché intuitivní vyhledávání dokumentů v celém procesu od nabídky až po fakturu.
 • Možnost automatizace jednotlivých kroků.
 • Integrace do stávající IT infrastruktury organizace.
obchod nakup
MODUL NÁKUP

máte pod kontrolou veškeré procesy od interního nákupního požadavku přes poptávkové řízení, objednávku, smlouvu až po schválení dodavatelské faktury.

Hlavní výhody
 • Zjednodušení a zrychlení práce. Zkrácení doby, kterou zaměstnanci věnují administrativě.
 • Minimalizuje se chybovost údajů.
 • Odpadá přeposílání papírových dokumentů poštou, přenos mezi pobočkami, odděleními.
 • Centrální přehled a pořádek o tom co, kdo a kdy schvaluje.
 • On-line přehled o stavu procesu.
 • Možnost lépe řídit celkové náklady firmy.
 • Přesně definovaný sled kroků – automatizace zpracování objednávky, faktury.
 • Jednoznačné definování odpovědnosti, přehled o tom, kdo provedl určitou činnost.
 • Integrace do stávající IT infrastruktury organizace.
 • Dlouhodobé a bezpečné uchování faktur.
 • Řízený přístup k dokumentům a jejich obsahu prostřednictvím uživatelských rolí.
obchod CRM
Modul CRM

Modul CRM lze využít samostatně nebo v návaznosti na existující CRM. Pomáhá řídit proces od oslovení potenciálního zákazníka až po uzavření smlouvy s novým klientem. U jednotlivých firem a kontaktních osob se evidují veškeré obchodní kontakty a řada dalších údajů důležitých pro úspěšné dokončení obchodního případu. V modulu CRM lze tvořit vzory nabídek a smluvní dokumentace, udržovat knihovnu produktů, ceníky, organizační struktury, segmentaci klientů apod.

Hlavní výhody
 • Zjednodušení a zrychlení práce obchodníků. Možnost věnovat více času obchodu a zákazníkům a méně administrativě.
 • Automatizace jednotlivých kroků a propojení s kalendáři nebo návaznost na existující CRM, ERP a další IT systémy organizace.
 • Podklady pro řízení obchodu na jednom místě, vyhodnocování úspěšnosti obchodních případů, profitability, rychlosti reakcí na požadavky klienta apod.
 • Řízený přístup k dokumentům a informacím prostřednictvím uživatelských rolí a práv.
 • Veškeré dokumenty a informace k obchodnímu případu na jednom místě v elektronické podobě, dostupné on-line z počítače nebo mobilu.
 • Zapojení subdodavatelů (např. dopravce) do procesu, obchodník má neustále přístup k informacím o stavu zakázky.
 • Nastavení zástupu po dobu dovolených a nepřítomností, možnost jednoduchého předání obchodního případu při odchodu zaměstnance.
 • Evidence záznamů v souladu s nařízením GDPR.
Modul Výdaje

Modul Výdaje umožňuje přehled o výdajích zaměstnanců na jednom místě a automatizuje jejich správu. Je možné nastavit pravidla podle potřeb organizace a sledovat, zadávat a schvalovat transakce pohodlně z desktopu, tabletu či mobilu.

Hlavní výhody
 • Zjednodušení a zrychlení práce.
 • Zkrácení doby, kterou zaměstnanci věnují správě výdajů.
 • Online přehled o stavu procesu a zpracování jednotlivých požadavků.
 • Zamezení ztrátám dokumentů, všechny dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě.
 • Online přehled o stavu firemních výdajů, možnost navázat na rozpočty osob či oddělení a sledovat čerpání rozpočtů.
 • Zamezení neschválených a zbytečných výdajů.
 • Možná integrace s účetním systémem společnosti pro zefektivnění práce.
 • Komfortní schvalování a uchovávání dokladů a účtenek.