Lidské zdroje & Správa majetku

HR
Modul HR

Modul HR podporuje práci s lidskými zdroji. Začíná přijetím nového zaměstnance, dále nabízí evidenci a sledování jeho výkonnosti. Uchovává záznamy o veškerých změnách, co se zaměstnanců týče. Systém hlídá potřebné termíny, schválení a upozornění v rámci organizace.

Hlavní výhody
 • Zjednodušení a zrychlení práce oddělení HR.
 • Veškeré údaje pohromadě a přehledně na jednom místě, elektronicky.
 • Odpadá zdlouhavé vyhledávání v šanonech.
 • Hlídání termínů BOZP, interní a odborná školení, povinné lékařské prohlídky.
 • Zlepšená komunikace a práce s lidmi.
 • Účinnější podpora rozvoje zaměstnanců a jejich motivace.
 • Konzistentní a komplexní sledování výkonnosti zaměstnanců.
 • Řízený a auditovaný přístup k dokumentům a informacím prostřednictvím uživatelských rolí.
 • Evidence záznamů v souladu s nařízením GDPR.
Flotila
Modul Flotila

Udržte si přehled o Vaší flotile kdykoli bude třeba a zlepšete tak Vaši konkurenceschopnost pomoci elektronické správy firemního vozového parku. Detail je na úrovni jednotlivého vozu. Správa začíná jeho pořízením a pokračuje přes provoz až po případný prodej.

Hlavní výhody
 • Zjednodušení a zrychlení práce.
 • Zkrácení doby, kterou zaměstnanci věnují správě vozů.
 • Centrální přehled o tom, co se děje s firemními vozy.
 • Možnost lépe řídit náklady společnosti.
 • Veškeré dokumenty v elektronické podobě, snadné dohledání, zamezení ztrát dokumentů.
 • Integrace do stávající IT infrastruktury organizace, možnost propojení se systémy monitoringu flotily GPS apod.
 • Online přístup k dokumentům odkudkoli. Sdílení informací na základě potřeby, odpadá přeposílání dokumentů interní poštou.
 • Podklady pro optimalizaci Car policy.
 • Možnost zlepšení technického stavu flotily.