APLIS SOLUTIONS s.r.o. JE PARTNEREM KONFERENCE FUTURE CITY MADE BY IOT

Konferenci, která proběhla 17. – 18. dubna 2019 v Praze, pořádalo Centrum Města Budoucnosti Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC) ve spolupráci se Středočeským krajem. Akce se konala pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a vědeckého ředitele CIIRC profesora Vladimíra Maříka.
Cílem prvního ročníku konference FUTURE CITY MADE BY IOT, neboli MĚSTO BUDOUCNOSTI PROPOJENÉ INTERNETEM VĚCÍ bylo představit inovativní řešení pro současnost, společně s vizí pro budoucí rozvoj městských systémů a infrastruktury v krajině na dalších třicet, až padesát let a to v celém spektru života jejich obyvatel.

Aplis Solutions s.r.o. jako partner Centra Města Budoucnosti představil své vize v oblasti IoT a řešení pro integraci dat a automatizaci procesů s využitím vlastní procesně integrační platformy APLISO. Zvláštní pozornost věnoval přípravě a prezentaci řešení IoT pro pilotní program Středočeského kraje – Venkov pro život 4.0, Kancelář starosty.

Aplis Solutions s.r.o. je partnerem Českého institutu informatiky robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC). V rámci této partnerské spolupráce využívá společnou laboratoř Centrum Města Budoucnosti – CMB a podílí se na činnostech v oblasti vývoje sběru a analýzy dat IoT a vývoje aplikací pro projekty se zaměřením na automatizaci procesů v oblasti Průmysl 4.0, Smart Cities a Společnost 4.0.

Více informací na: www.futurecityconference.com

 

Stánek APLISO