Dokumenty & Smlouvy

OCR
Modul OCR

Modul APLISO OCR za Vás vyčte data ze skenovaných nebo elektronických dokumentů a uloží je do informačního systému.

Hlavní výhody
 • Snížení nákladů, času potřebného na pořizování dokumentů a chybovosti.
 • V APLISO OCR jsou z dokumentů vytěžovány údaje podle naučených šablon, dokument je tak uložen se správnými popisnými daty i bez zásahu uživatele.
 • Texty načtené z dokumentu s nízkou spolehlivostí vytěžení mohou být předloženy ke kontrole uživateli.
 • Vytěžená data jsou validována dle nastavených pravidel.
 • Propojení OCR a APLISO umožňuje přímé uložení záznamů za použití vytěžených textů.
 • Celý proces probíhá zcela automaticky na pozadí, aby z pohledu uživatele byl systém maximálně jednoduchý.
Dokumenty
Modul Dokumenty

Modul Dokumenty podporuje v souladu s ISO 15489-1:2016 (Records Management) procesy přijetí dokumentů nebo jejich tvorby, zpracování, verzování, schvalování, dlouhodobé uložení a také skartaci. Se všemi dokumenty je zacházeno po celou dobu jejich životního cyklu v souladu s platnými právními předpisy české a evropské legislativy.

Hlavní výhody
 • Zjednodušení a zrychlení práce.
 • Zkrácení doby, kterou zaměstnanci věnují přípravě a schvalování dokumentů.
 • Zamezení ztrátám dokumentů, všechny dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě. Odpadá zdlouhavé vyhledávání v šanonech.
 • Zrychlení pracovních a schvalovacích procesů v organizaci. Možnost automatizace procesních uzlů.
 • Udržení průkaznosti a platnosti elektronických dokumentů v souladu s legislativou.
 • Spolehlivá evidence dokumentů a důvěryhodné uchování v elektronické podobě.
 • Jednoznačné definování a dodržování odpovědnosti a termínů.
 • Řízený přístup k dokumentům a jejich obsahu prostřednictvím uživatelských rolí.
 • Možnost automatizace procesních kroků.
 • Online přístup k dokumentům odkudkoli a kdykoli.
 • Kompletní audit přístupů a činnosti uživatelů.
Smlouvy
Modul Smlouvy

máte pod kontrolou procesy od tvorby smluv a jejich dodatků v organizaci, přes připomínkování, schvalování a zpřístupnění platného znění až po jejich uchování. Je to účinný nástroj na vyhledávání a dlouhodobé důvěryhodné uložení smluv a jejich dodatků.

Hlavní výhody
 • Správa smluv v elektronické podobě, zjednodušení a zrychlení práce.
 • Platné smlouvy zůstávají v systému bezpečně uloženy spolu s jejich dodatky.
 • On-line přístup umožňující rychlé vyhledávání smluv a jejich dodatků.
 • Systém podporuje verzování, uživatel má jistotu, že pracuje se správnou verzí.
 • Řízený oběh dokumentů v organizaci umožní eliminovat riziko ztráty, nesprávného doručení nebo zpoždění předání.
 • Jednoznačné definování odpovědnosti při nakládání s návrhy smluv, dodatků, řízení vypršení.
 • Hlídání a upozorňování na termíny platnosti.
 • Možnost integrace s dalšími systémy společnosti.
 • Řízení přístupu ke smlouvám podle uživatelských rolí do úrovně jejich obsahu.
 • Evidence smluv podléhajících zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.