Aplis Solutions s.r.o.

Společnost Aplis Solutions s.r.o. je součástí skupiny firem Aplis. Od roku 2015 se zabýváme IoT projekty v oblasti SmartCities a Průmyslu 4.0. Jsme partnerem CIIRC ČVÚT pro program SmartCity – Centrum města budoucnosti a využíváme společné laboratoře s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC ČVÚT.
Zajišťujeme dodávky a implementace pokročilých ERP řešení, a sami také zajišťujeme integraci procesní platformy APLISO do již stávajících ERP systémů zákazníka.
Kromě zavádění a poskytování našeho vlastního produktu a produktů našich partnerů jsme schopni řídit komplexní projekty implementace složitých řešení s využitím metodiky PRINCE2.
APLISO je otevřená integrační platforma pro projekty SmartCities a Průmysl 4.0.
APLISO má modulární design. Dva moduly jsou obzvlášť užitečné pro „smart“ projekty:
Modul IoT
V rámci APLISO IoT modulu je jedinečně zabezpečená integrace dat a automatizace procesů.

Hlavní výhody

 • Zjednodušení a zrychlení spolupráce.
 • Automatizace jednotlivých kroků a propojení na existující CRM, ERP a další IT systémy
 • Automatizace kroků mezi organizacemi, které jsou součástí ekosystému.
 • Zapojení dodavatelů (např. dopravce)
 • Řízený přístup k dokumentům a informacím prostřednictvím uživatelských rolí.

Modul BLOCKCHAIN
Modul BLOCKCHAIN pomáhá distribuovaně pořizovat a sdílet věrohodná data, a tak řídit procesy v rámci konkrétního IoT ekosystému spolupracujících subjektů.

Hlavní výhody

 • Vytvoření důvěry v dodavatelském řetězci v rámci ekosystému.
 • Výrazné úspory. Data jednou pořízená jsou sdílená a dostupná ostatním.
 • Jednoznačná odpovědnost. Původce / zdroj dat není pro účastníky anonymní.
 • Sdílená a důvěryhodná data o výrobě a logistice umožnují vyspělé a společné plánování.
 • Rozhodnutí v dodavatelském řetězci jsou synchronizovaná a v reálném čase.

V rámci realizace všech projektů byl kladen vždy vysoký důraz na zvyšování kvality a spokojenost zákazníků, což vedlo k rozhodnutí získat potřebné certifikáty pro vývoj i implementaci a vyhovět tak vybraným platným mezinárodním standardům.

Všechny certifikace nepřetržitě udržujeme a pravidelně obnovujeme:

 • ISO 27001:13 (Information Security Management)
 • ISO 21500:12 (Project Management)
 • ISO 9001:15 (Quality Management)
 • ISO 31000:15 (Risk Identification Management)

Kontakt:

Aplis Solutions s.r.o. Tel.: +420 277 002 211
Podbabská 1112/13
160 00, Praha 6
IČO: 29127548 info@aplis.tech
DIČ: CZ29127548 www.aplis.tech