Aplis Online s.r.o.

Společnost Aplis Online s.r.o. je servisní a konzultantská společnost, která nastavuje APLISO prostředí pro potřeby jednotlivých zákazníků a pro jejich konkrétní procesy, zabezpečuje rutinní provoz, poskytuje školení, zákaznickou podporu a garantuje úroveň služeb.

Náš tým obchodních specialistů, aplikačních konzultantů a pracovníků zákaznické podpory poskytuje podporu smluvním partnerům v rámci podpory partnerského prodeje řešení APLISO v modelu provozování SaaS (formou služby dostupné v cloudu).

NAŠE HODNOTY:

Spolu s našimi smluvními partnery pomáháme našim klientům se zefektivněním a zprůhledněním procesů s cílem dosáhnout vyšší výkonnosti organizace a měřitelných finančních výhod a lepší spokojenosti zaměstnanců klienta a jeho partnerů.

NAŠE STRATEGICKÉ CÍLE:

1. MAXIMÁLNÍ DOSTUPNOST

Naše řešení APLISO je škálovatelné a přístupné všem firmám – menším, středním až po velké organizace a úřady. Proto jsme aktivně uchopili filosofii poskytování softwaru jako služby (model provozování SaaS.

Naše aplikace jsou dostupné online prostřednictvím internetu i z mobilních zařízení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Uživatel má přístup ke svým dokumentům kdykoli a odkudkoli.

2. KOMPLETNÍ SJEDNOCENÁ PLATFORMA

Jsme přesvědčeni, že v prostředí stupňující se dynamiky vzniku nových aplikací a technologií a rostoucí složitosti infrastruktury dávají pro naše klienty smysl jenom ucelená integrovaná řešení.

Na prvním místě musí být konkrétní potřeby organizace.

Proto dodáváme kompletní sjednocené řešení, přesně nastavené na konkrétní potřeby a aktuální podmínky / tržní situaci dané organizace.

Platforma APLISO dnes umožňuje lehce integrovat existující ERP řešení, CRM platformy a další specializované aplikace jako jsou Business Analytics a Supply Chain Management.

Trvalou hodnotou, kterou zastáváme od samého začátku APLISO, je pružnost a otevřenost pro nové potřeby organizace, ať jsou vyvolané vnitřními faktory nebo tlaky z trhu. Proto po počáteční implementaci většinu dalších změn nastavuje buď vyškolený uživatel nebo náš konzultant.

V rámci realizace všech projektů byl kladen vždy vysoký důraz na zvyšování kvality a spokojenost zákazníků, což vedlo k rozhodnutí získat potřebné certifikáty pro vývoj i implementaci a vyhovět tak vybraným platným mezinárodním standardům.  

Všechny certifikace nepřetržitě udržujeme a pravidelně obnovujeme:

  • ISO 9001:15 (Quality Management)
  • ISO/IEC 20000-1:11 (IT Service Management)

 

Kontakt:

Aplis Online s.r.o. Tel.: +420 277 002 211
Podbabská 1112/13
160 00, Praha 6
IČO: 29414172 info@apliso.eu
DIČ: CZ29414172 www.apliso.eu